Son Dakika
17 Aralık 2018 Pazartesi
25 Temmuz 2018 Çarşamba, 11:26
Efendi Barutçu
Efendi Barutçu efendibarutcu1@gmail.com Tüm Yazılar

Dr. Sadık Ahmet’i Rahmetle Anıyoruz

Şehadetinin 23. Yıl dönümünde Dr. Sadık Ahmet’i rahmetle anarak…

  1. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın başlarına kadar kesin Türk hâkimiyetinde vatan toprağı olarak kalan Batı Trakya, Lozan antlaşması ile Yunanistan’a bırakılmıştı.

Bugün Türk milletinin hala çözülememiş bir Batı Trakya meselesi vardır.
Aradan geçen yaklaşık yüz yıllık sürede Yunanistan, Batı Trakya Türklerinin vatandaşlık haklarını, insan haklarını sürekli olarak inkâr etmiş ve etmektedir.
Türkiye’deki sözde azınlıkların, hatta bölücülerin haklarını korumak için her şeyi yapan Avrupa Birliği, Yunanistan’daki Türk azınlığın haklarını görmezden gelmektedir.
Batı Trakya Türklüğü erimekte, toprak ve nüfus kaybı önlenememektedir.
Bugün, şehadet yıl dönümünde rahmetle andığımız Dr. Sadık Ahmet, Batı Trakya’da yıllarca Türk azınlığının haklarını ve kültür varlığını koruma mücadelesi vermiş, bu uğurda büyük baskılara uğramıştır. Dr. Sadık Ahmet, suikast gibi bir trafik kazasına (!) bir cinayete kurban gitmiştir.
Batı Trakya Türklerinin insan hakları davasını hem Yunanistan’da hem de uluslararası zeminde duyurabilmek için atılan adımlar, 1980’li yılların ortalarından itibaren hız kazanmış, bunda da 1975’de başlayan ve bütün Avrupa’yı o arada Sovyetler Birliği’ni de etkileyen Helsinki nihai senedi süreci önemli rol oynamıştı.

Bu çerçevede Dr. Sadık Ahmet, 1985’te kendi çabalarıyla Batı Trakya Türklerinin meselelerini dile getiren bir imza kampanyası başlatmıştı.

Selanik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra hekimlik yapmaya başlayan Sadık Ahmet, 1980’li yıllarda Batı Trakya Türk toplumunun meseleleri ile ilgilenmeye başladı.

1987’de Selanik’te düzenlenen demokrasi ve insan hakları konulu uluslararası bir toplantıda, katılımcılara on bin imzalı kampanya belgesinin İngilizce metnini dağıtınca, hakkında dava açıldı.

Dr. Sadık Ahmet’e isnat edilen suç ‘yalan haber yaymak ve sahte evrak düzenlemek’ idi.

Haziran 1988’deki duruşmada otuz ay hapis ve yüz bin drahmi para cezasına çarptırıldı.

Kendisinin itirazı üzerine konu, yabancı parlamenterlerin de dikkatini çekti. Nihayet davanın 1990’a uzaması ve Dr. Sadık Ahmet’in Nisan 1990’da milletvekili seçilmesiyle hakkında verilen hüküm, dokunulmazlığından dolayı düştü.

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın haklarını korumanın ancak siyasi bir parti vasıtasıyla mümkün olacağına inanan ve bu amaçla ölümüne kadar genel başkanlık görevini yürüttüğü Demokrasi, Eşitlik ve Barış Partisi (DEB)’ni kurdu.

Dr. Sadık Ahmet, seçim kampanyalarında ‘Türk’ kelimesini kullandığı için de suçlandı ve ‘halkı şiddet ve bölünmeye teşvik etmekle’ üç ayrı davadan yargı önüne çıkartıldı.
Efendi Barutçu

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Xturk Teması. Tasarım ve Programlama: Moradam