Son Dakika
17 Aralık 2018 Pazartesi
26 Temmuz 2017 Çarşamba, 01:15
Abdurrahman Yılmaz
Abdurrahman Yılmaz ezberbozandanismanlik@gmail.com Tüm Yazılar

En Kolay Erasmus İmkânı ve Sanayinin Kalbinde Eğitim Fırsatı

EZBER BOZAN 

EN KOLAY ERASMUS İMKÂNI VE SANAYİNİN KALBİNDE EĞİTİM FIRSATI GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NDE!

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERİ DOÇ. DR. ABDURRAHMAN AKYOL İLE RÖPORTAJ:

Üniversite adaylarının yoğun bir şekilde tercih heyecanı yaşadığı bu günlerde Türkiye’nin en iyi devlet üniversiteleri sıralamasında ilk 5’e giren bir üniversite dikkatleri çekiyor; Gebze Teknik Üniversitesi. Biz de okuyucularımıza sanayinin merkezinde kurulu bu üniversiteyi tanıtmak ve kuruluşundan bugüne kadar sürekli bir gelişmeyle uluslararası bir üniversite haline gelerek ülkemizin gururu olan bu üniversite hakkında bilgi vermek istedik. Üniversitenin Genel Sekreteri aynı zamanda Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Akyol’un misafiri olduk:

Sayın Akyol, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

GTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Akyol: Merhaba, yüksek lisans ve doktora öğrenimimi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde tamamladıktan mezunu olduğum kurumda Çevre Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladım. Enstitümüzün üniversiteye dönüşüm sürecinden itibaren Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Haluk Görgün ve Rektör Yardımcılarımızla birlikte Genel Sekreter olarak üniversitenin yönetiminde bulunmaktayım.

Göreviniz hakkında bilgi verir misiniz?

GTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Akyol: Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Üniversite İdari Teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlar. Aynı zamanda Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda raportörlük görevi vardır. Gebze Teknik Üniversitesi olarak yönetim anlayışımızın temelindeüniversitemiz personelini paydaş olarak değerlendirdiğimiz için ortak akıl çerçevesinde karar almaya önem verdiğimizi belirtmek isterim. Rektörümüz Prof. Dr. Haluk Görgün’ün de sürekli vurguladığı bir düşüncemiz var ki bu da GTÜ akademik ve idari personelini, öğrencilerimizle beraber üniversiteyle bütünleştirmektir. Nitekim tüm paydaşlarımızı bu bakışla GTÜ Ailesi olarak değerlendirmekteyiz.

Biraz önce de değindiniz; üniversiteniz, uzun yıllar enstitü olarak faaliyetlerini sürdürdü. Bu bağlamda Üniversitenizin kuruluş hikâyesi ve bugününe ilişkin; öğrenci, akademisyen, bölüm sayısı hakkında bilgi verir misiniz?

GTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Akyol:1992 yılında 21 Üniversite ve 2 Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile aynı anda Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü kuruldu. İlk dönemlerinde sadece lisansüstü eğitim veren Enstitü, 2001 yılından itibaren farklı bölümlerde lisans öğrencileri de almaya başladı. 4 Kasım 2014 tarihinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün temelleri ve tecrübe birikimleri üzerine Gebze Teknik Üniversitesi kuruldu.  Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün çeyrek asırlık mirasına sahip çıkan, altyapısıyla, donanımıyla, akademik kadrosuyla ülkemizin en önemli bilim üssü olmaya aday, genç, ancak deneyimli üniversitesidir. Üniversitemizin yeni yapılanması ile birlikte hâlihazırda var olan Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne ilaveten 7 yeni enstitü açıldı. Bu yeni enstitüler Nanoteknoloji, Bilişim Teknolojileri, Enerji Bilimleri, Savunma Teknolojileri, Ulaşım Teknolojileri, Biyoteknoloji, Yer ve Deniz bilimleri enstitüleridir. Bu enstitülerde 31 bölümde lisansüstü, 15 doktora programında eğitim veriyoruz. Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Matematik, Fizik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, İşletme ve Mimarlık bölümlerinde ise lisans eğitimi veriliyor. Bu yıl ilk kez açılan ve lisans öğrencisi alacak olan Biyomühendislik, Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Kimya ve İktisat bölümleriyle toplam 16 lisans programımız mevcut. Üniversitemizde 212 öğretim üyesi ve 334 yardımcı öğretim elemanı olmak üzere toplam 546 akademik personel, eğitim-öğretimi yürütürken; 303 personelimiz ise idari hizmet vermektedir. 2591 lisans, 3268yüksek lisans, 761 doktora programı olmak üzere 6620 öğrenci Üniversitemizde eğitimlerine devam etmektedirler. Üniversitemizde her 4 lisans öğrencisine 1 akademisyen düşmektedir. Bu oranla Türk Üniversiteleri arasında ilk sırada yer almaktayız.

Üniversiteniz, eğitim anlayışı nasıldır ve eğitim sisteminde nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz?

GTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Akyol: Eğitim ile araştırmayı bir arada yürüten bir bilim yuvasıyız. Yeni açtığımız enstitülerle lisansüstü eğitime ve dolayısıyla araştırmaya önem veriyoruz. Sanayinin kalbi diye nitelendirilebilecek bir konumda yer alan üniversite olarak, sanayicinin sorunlarına çözüm olacak Ar-Ge faaliyetlerini yürütüyoruz. Bununla beraber yeni lisans bölümleri açarak ve lisans öğrencilerimizin eğitimine de önem vererek bölgemize ve ülkemize nitelikli insan kazandırma misyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sahip olduğumuz yüksek eğitim ve araştırma kalitesindeki öğretim üyeleri, yüksek donanımlı laboratuvar ve araştırma merkezleri ve Türkiye sanayisinin merkezinde olan stratejik konumumuzla bilimsel, etik ve toplumsal değerlere bağlı; toplumun, sanayinin ve bölgenin yararı için kaliteli eğitim-öğretim veren, bilimsel araştırmalar yapan, toplum ve sanayinin sorunlarına yönelik uygulamalı çözümler üreten bir üniversiteyiz.

Üniversitenin gelişimi artık üniversite-sanayi işbirliğiyle yakından ilintili. Bu alanda
yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?

GTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Akyol: Sanayi kuruluşları ile ilişkilerimizi sıcak tutmayı her zaman istiyoruz. Bir eğitim ve bilim kurumu olarak sanayinin karşılaştığısorunlara çözüm bulmak ve ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanı sağlamak durumundayız. Bu anlamda hem sanayinin ihtiyacının olduğu bölümler üniversitemizde açılacak hem de organize sanayi bölgelerinde çalışan personelin eğitimi için çalışmalar yapılacak. Şişecam Ar-Ge Merkezi ile yapılan protokolle, yüksek lisans seviyesinde Cam Bilimi ve Teknolojisi programının açılması sayesinde ilk defa sanayi ile devlet üniversitesi arasında, doğrudan endüstrinin ihtiyacı olan programların açılması yolunda adım atıldı. Sadece kendi öğrencilerinin değil bölge halkının da kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek isteyen Üniversitemiz bu kapsamda Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve Güzeller Organize Sanayi Bölgesi ile anlaşarak, bölgenin istihdam ihtiyacını karşılamak hedefiyle onların yapacağı bir Meslek Yüksek Okulu ve bir Meslek Lisesine akademik destek verecek. Yine TOSB’da (Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) çalışan personelin lisansüstüeğitim imkânının sağlanmasının yanı sıra İngilizce eğitimleri Sürekli Eğitim Merkezimizde verilmektedir.

TÜBİTAK MAM ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında laboratuvarların karşılıklı olarak açılması, kütüphane, veri tabanları ve bilgisayar yazılımlarının ortak kullanımı, Üniversitemiz bünyesinde disiplinler arası ortak lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının açılması, Üniversitemiz öğrencilerine Merkez bünyesindeki enstitülerde staj imkânının sağlanması gibi pek çok konuda imkânlar bulunmaktadır.

Sağlık alanındaki çalışmalara önem veren Üniversitemiz, Anadolu Sağlık Merkezi hastanesi ile de bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma ile kanser, kök hücre, genetik tıbbi araştırma ve diğer Ar-Ge çalışmalarında ortak projelerin oluşturulması fikri benimsendi ve tarafların birbirlerine karşılıklı teknik ve tıbbi destek sağlaması konusunda işbirliği yapıldı.

Sabancı Üniversitesi ile ortak olarak NanoteknolojiÇalıştayı gerçekleştirdik. İki üniversite arasında proje geliştirme ve ortak çalışma konuları belirleme amacı taşıyan çalıştayın ardından başta sağlık, savunma sanayii, bilişim teknolojisi ve cam sanayisinde kullanılmak üzere çeşitli projeler ortak yürütülmektedir. Bu projelerin gelişim aşamalarının değerlendirilmesi için görüşmelerimiz devam etmektedir.

Albaraka Türk ve Kuveyt Türk Katılım Bankaları ile yapılan anlaşmalar sayesinde banka personelinin Üniversitemiz lisansüstü programlarında eğitim almaları sağlandı, adı geçen bankalar tarafından da öğrencilerimize staj, mezunlarımıza iş fırsatları oluşturuldu, üniversitemize de laboratuvarlar kuruldu. Yine Arçelik ile yapılan anlaşma ile öğrencilerimiz için staj imkânı sunuldu.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile ortaklaşa yürütülen, Savunma Sanayisine Yönelik Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) kapsamında ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, FIGES, TAI, TEI, BMC, STM ve İstanbul Denizcilik ile üniversitemiz arasında ikili anlaşma sağlandı. Hayata geçen bu protokol sayesinde bu firmalarda çalışan personel, Gebze Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora çalışması olanağı sağlanmasıyla bu eğitimlerine başlamışlardır. Şirket personeli, firmasının ihtiyacına yönelik olarak yaptığı çalışmayla, çalıştığı kurum için yeni bir uzmanlık alanını, üniversitemizden aldığı bilgi ve tecrübe ile hayata geçirecek. Aynı zamanda Üniversitemiz, program üyesi firmaların yetkin personel yetiştirmesini sağlayacak.

 

Öğrencinizin farklılaşma çizgisini nasıl sağlıyorsunuz? Ayrıca tercih edilirlikteki düzeyinizi ön plana çıkarmak için nasıl bir strateji izliyorsunuz?

GTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Akyol:Gebze Teknik Üniversitesi olarak öğrencilerimiz için nihai hedefimiz; uluslararası alanda rakipleriyle rekabet edebilir, alanında uzman mezunlar yetiştirmek ve bu mezunların en iyi iş alanlarında istihdam edilmelerine ön ayak olmaktır. Bu bağlamda öğrencilerimizin ders programları hazırlanırken itiraf etmek gerekir ki bir miktar onları zorluyoruz. Proje çalışmaları üniversitemiz eğitim anlayışı içinde büyük yer tutmaktadır. Böylelikle öğrenciler teorik bilgiyi pratikte de deneyimlemenin fırsatını yakalamaktadırlar. Konumumuz nedeniyle sanayii kuruluşları ile iç içe ve organik bağları olan bir üniversiteyiz, bunun en büyük avantajı da staj olanaklarının kolaylığı ve çeşitliliği ile kendini göstermektedir. Üniversitemizin, ülkemizin saygın sanayii kuruluşları ile yapmış olduğu protokol anlaşmaları ile öğrencilerimiz klasik bir ay süreli stajlar yerine üç ayı kapsayan uzun süreli stajlar yapma imkânı bulmaktadırlar.

Öğrencilerimize Erasmus programı sayesinde lisans hayatları sırasında yurt dışı deneyimi sunuyoruz. Bu anlamda, Erasmus ile yurt dışına en kolay öğrenci gönderen üniversite Gebze Teknik Üniversitesi’dir. Üniversitemizin, Avrupa’daki yaklaşık 100 üniversite ile anlaşması var. Az sayıda lisans öğrencimizin olması ve çok sayıda anlaşmamızın olması, öğrencilerimizin şartları sağlaması durumunda sıra beklemeden, yığılma olmadan yurt dışında eğitim alma imkanına kavuşmasını sağlıyor. Bizim üniversitemizde şartları sağlayan her öğrenci, Erasmus programından yararlanabiliyor.

Ayrıca, Üniversitemiz “girişimcilik” konusuna da azami önem göstermektedir. Son sınıf öğrencilerimiz, girişimcilik dersleri ile kendi işlerini kurma noktasında yönlendirilmekte ve cesaretlendirilmektedirler.

 

Gebze Teknik Üniversitesi’nin Türkiye’deki tüm üniversiteler arasındaki konumu nedir?

GTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Akyol:Gebze Teknik Üniversitesi sunduğu bilimsel imkânlar açısından Türkiye’nin ilk 5 üniversitesinden birisi konumundadır. Bu olanakları öğrenci adaylarımıza anlatmak amacıyla,  üniversitemizin tanıtım çalışmaları devam etmektedir. Ülke çapındaki birçok üniversite eğitim fuarına katılmış durumdayız ve katılmaya da devam edeceğiz. Hem İstanbul’da hem Kocaeli’deki liselere öğretim üyelerimiz ile ziyaretler gerçekleştirip mesleki seminerler düzenledik, yine aynı şekilde geçtiğimiz yıl bahar ayında gerçekleştirdiğimiz açık gün etkinliğimiz ile çevre okullardan 4000’e yakın lise öğrencisini kampüsümüzde ağırladık ve meslek tercihleri konusunda onları bilgilendirdik. Sosyal medyada aktif olarak yer almaya başladık, twitter, instagram ve facebook hesaplarımızdan üniversitemizdeki haberleri, gelişmeleri her an öğrencilerimiz ve öğrenci adaylarımız ile paylaşmaktayız.

Fiziki koşullar artık üniversitelerin iddialı oldukları alanlardan birini oluşturuyor. Mevcut
fiziki yapılanmanıza katkılar olacak mı? Yatırım programınızda neler var?

GTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Akyol: Üniversitemizi hızla bir yaşam ve cazibe merkezi haline dönüştürüyoruz. Bu doğrultuda çalışma planımızı hazırladık. Bu temel plan çerçevesinde yatırımlara başladık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği destek ile doğa ile iç içe Üniversitemizde yürüyüş yolları ve bisiklet parkurları oluşturduk. Sağlık Bakanlığı ile imzaladığımız protokolle Üniversitemize 1600 bisiklet aldık. Bisikletleri öğrencilerimizin kullanımına ücretsiz sunduk. Öğrencilerimizin ve personelimizin hoşça vakit geçirebileceği yapay göleti tamamladık. Yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuzun faaliyete girmesiyle GTÜ bilim merkezi olmanın yanı sıra tam bir sağlıklı yaşam ve spor alanı haline geldi. Talepte bulunan personelimize hazırladığımız hobi bahçelerinden veriyoruz ki mesai dışında birçok personelimiz ailesiyle gelip bahçesini ekip biçebiliyor. Tüm bahçe malzemelerinin bulunduğu bahçede sulama olanakları da mevcut. Aynı bölgeye çocukların da güzel vakit geçirmesi için oyun, park alanları oluşturduk. Bununla beraber önümüzdeki dönemde yerleşke içerisinde alışveriş ve yeme-içme merkezlerinin olacağı meydan projelerini hayata geçireceğiz. Şu anda tercih dönemi olması itibariyle üniversitemize tanıtım etkinliğimiz için gelen aday öğrenciler ve aileleriyle görüştüm. Hepsinin ortak duygusu, muazzam güzellikte bir kampüsle karşılaşmanın verdiği mutluluktu. Yeri gelmişken tüm okuyucularınızı da buradan Gebze Teknik Üniversitesi’ni keşfetmeye davet ediyoruz.

 

Sizin de belirttiğiniz gibi Üniversiteniz, Türkiye’nin en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 5’te yer alıyor; bu bağlamda Gebze Teknik Üniversitesi’nin eğitim sektöründeki iddiasını paylaşır mısınız?

GTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Akyol:Gebze Teknik Üniversitesi, 25 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen evrensel ölçekte bilim ve proje üretmeyi başarabilen bir üniversite haline gelmiştir. Bu kapsamda toplam yayın sayısı, kişi başına düşen yayın sayısı, kişi başına düşen atıf sayısı ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılan, “Türkiye’nin En İyi Üniversiteleri” sıralamasında, URAP tarafından yapılan değerlendirmede, Türkiye’nin köklü üniversitelerini geride bırakarak 5., Tıp Fakültesi olmayan ‘Türkiye’nin En iyi Üniversiteleri’ sıralamasında ise 2. olmuştur. Sabancı Üniversitesi tarafından yapılan değerlendirmede ise birinci sırada yer almıştır. Hedefimiz, bu liderlik yolculuğunu sürdürüp Türkiye’nin en iyi teknik üniversitesi konumuna gelmek ve Dünya ölçeğinde ilk 500’e girebilmektir. Üniversitemiz aynı zamanda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Girişimcilik Endeksi sıralamasında 7. Ve Teknoparkı olmayan üniversiteler sıralamasında ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca en güncel bir bilgiyi sizlerle paylaşmak isterim ki Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması sonuçlarına göre Gebze Teknik Üniversitesi A Plus (A+) üniversite kategorisinde yer alarak büyük bir başarıya imza atmıştır.

 

Bildiğimiz kadarıyla GTÜ, Bilişim Vadisi’nin büyük ortaklarından birisi. Bu alanda ne tür projelere ağırlık vermeyi planlıyorsunuz?

GTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Akyol:Üniversitemiz, bölgemiz ve ülkemiz için son derece önemli olduğuna inandığım, Üniversitemizin Muallimköy Yerleşkesine inşaa edilen ve faaliyete girmek üzere olan Bilişim Vadisi’nideki ortaklık oranımız yüzde 15’ten yüzde 27 oranına yükseldi. Büyük bir heyecanla projenin içerisinde yer almak gurur verici. 3 milyon metrekarelik bir alana yayılacak alanda bilgi, ürüne dönüşecek ve akademisyenler, girişimciler ve sanayiciler bir çatı altında toplanacak. Kuluçka merkezleri, uluslararası yenilik ve teknoloji transfer ofisleri ve prototip atölyeleri ile güçlü bir sinerji oluşacak. Buradaki 5 bin Ar-Ge firması ile rekabet gücümüz artacak, bu konuda dünyada hatrı sayılır bir noktaya geleceğiz. Bilişim Vadisi tamamlandığında 100 bin kişiye istihdam sağlayacak. Bu süreçte Üniversitemiz,  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kocaeli Üniversitesi ve İŞKUR ile imzaladığı “Nitelikli Bilişim Elemanı Yetiştirme Projesi” protokolü kapsamında Bilişim Vadisi’ne nitelikli çalışan yetiştirme konusunda en önemli rolü oynayacak. Yeni yapılanmayla beraber açtığımız Bilişim Teknolojileri Enstitüsü de Bilişim Vadisi’nin ihtiyacına yönelik lisansüstü programlar açarak ülkemizin geleceğine yatırım yapacak. Sistem Teknolojisi ve Siber Güvenlik programlarında tezli, Bilişim Teknolojisi bölümünde ise tezsiz yüksek lisans programları ilk kez bu sene öğrenci aldı. Şunu da belirtmek isterim ki tüm bu ilişkilerimizin öğrencilerimize olumlu yansımasını görmekten gurur duyuyoruz. Gebze Teknik Üniversitesi aynı zamanda Amerika’da Silikon Vadisi’nde de bir ofisi mevcut. Dünyanın önde gelen firmalarıyla bir aradayız. Öğrencilerimizin, Mezunlar Derneğimizin yapmış olduğu bir araştırmaya göre yüzde 50’ye yakın bir oranda mezun olmadan iş bulmakta veya kendi işini kurmaktadır. Diğer öğrencilerimizin de yüzde 75’i ilk 6 ay içinde iş bulmaktadır. Sanayiyle bütünleşmiş bir üniversite olmamız, sanayinin temsilcilerini öğrencilerimizle buluşturmamızın şüphesiz bu başarıda büyük payı vardır.

 

Üniversitenizin Gebze bölgesine yaptığı sosyal kültürel katkılardan da söz eder misiniz?

GTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Akyol: Üniversite olarak bölgede yapılan pek çok kültürel ve sosyal projeye sahip çıkıp gerekli katkıyı sunuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Gebze’nin ismi ile özdeşleştiği Çoban Mustafa Paşa Külliyesi Panelinin düzenlenmesine destek sağladık. Engelliler için Türkiye’de ilk defa ‘Kelebeğin Düşü Festivali’ni gerçekleştirdik. Mimarlık fakültemizden bir hocamız, Karamürsel’de Türk sahil şeridinin en uzun bayrak direğine sahip olan Bayrak Adasını tasarladı ve yerel yönetimin desteğini aldı. Ülkemizde ilk kez düzenlenen İnsansız Hava Araçları yarışlarına ev sahipliği yaparak ulusal ve uluslararası pek çok eğitim kurumunu Gebze’de ağırladık. Bölgemize değer katacak daha birçok proje içinde her zaman gönüllü olarak katkımızı sunmaya devam edeceğiz. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Haluk Görgün’ün de sürekli belirttiği bir husus var ki üniversitemizin kapısı herkese açık. Halkımızın, üniversitemizde gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere katılımları bizleri onurlandıracaktır. Zaten liseli gençlerimizle sürekli buluşup onları kampüsümüzde ağırlıyoruz. Üniversitemizde kendi adına kurulan ve öğrencisi olan öğretim üyemizin çalışmalarını sürdürdüğü laboratuvarın açılışı için gelen Aziz Sancar’ın konferansına bölgemizdeki tüm lise öğrencilerini davet ettik ve en ön sıralarda oturmalarını sağladık. 54 Öğrenci topluluğumuzun düzenlemiş oldukları etkinliklerle, akademisyenlerimizin düzenlemiş oldukları ulusal – uluslararası konferanslar, paneller, sempozyumlarla bölgemizin bir bilim kültür merkezi haline gelmesine ciddi katkı sunmaktayız.

 

Sayın Akyol, GTÜ’ nün başarılı akademik çalışmalarının yanında sosyal ve kültürel yönüne de vurgu yaptınız. Biz de Varan Haber ailesi olarak ülkemize ve bölgemize paha biçilmez değerler katan GTÜ ailesini tebrik ediyor başarılarınızın devamını diliyoruz.

GTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Akyol: Ben de ilginiz için teşekkür ederim. Basın yayın hayatında başarılarınızın devamını dilerim.

www.ezberbozandanismanlik.com

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Xturk Teması. Tasarım ve Programlama: Moradam