Son Dakika
16 Ocak 2019 Çarşamba
18 Temmuz 2017 Salı, 23:08
İlgi Baysan
İlgi Baysan ilgibaysan@hotmail.com Tüm Yazılar

Mutluluk Krallığı: Bhutan

MUTLULUK KRALLIĞI: BHUTAN
Kişilerin mutluluğunu belirleyen tek etken para olabilir mi? Sorumuzun cevabını mutluluk endeksini baz alarak, ülke ilerlemesinde bir gösterge olarak kullanan Bhutan Krallığı’nı inceleyerek başlıyoruz.
Bhutan, Himalaya’da Anayasal monarşi ile yönetilen bir krallık. İsviçre’den biraz küçük olan Bhutan’ın nüfusu ise yaklaşık olarak 700.000. Krallık halkının çoğu, Tibet Budizmi’ni benimsemiş durumda. Ülkenin konumuzu ilgilendiren kısmı ise GSYİH, ulusal gelir gibi veriler ışığında yavaş büyüdüğü görülen Bhutan’ın, kralının aldığı kararla ilerleme ölçütü olarak Gayri Safi Milli Mutluluk endeksini kullanması. Buna göre GSMM dört ana madde üzerinden şekillendirilmiş. İlk olarak adil eşitlikçi sosyo-ekonomik kalkınma; ikinci olarak, kültür tanıtımı ve korunması; üçüncü olarak, çevresel koruma ve son olarak iyi yönetim.
Bhutan’ın Anayasası ve hükümet politikası da GSMM temeline oturtulmuş durumda. Ayrıca tüm yasaların GSMM Komisyonundan geçmesi koşulu da aranıyor. Ek olarak ülkenin %60’ının orman kalması, mutluluğu azaltan turizmin sınırlandırılması, paranın zenginden yoksula aktarılması da krallıktaki dikkat çekici diğer uygulamalar olarak karşımıza çıkıyor.
Mutluluk Krallığında Son Durum
2005 yılında yapılan araştırmalarda %3’lük bir kesim mutsuz olduğu belirtilirken, 2015 yılında yapılan bir ankette katımcıların %90’ı mutlu olduklarını belirtmiş. Oransal olarak yaşanan bu düşüşte ise, küreselleşmenin etkisi ve internet kullanımının payının büyük olduğu düşünülüyor.
Uzmanlar Para-Mutluluk İlişkisini Nasıl Yorumluyor?
Richard Easterlin’in yapmış olduğu çalışmalarda para ve mutluluk arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunduğunu saptamıştır. Ancak gelir yükselmeye devam ettikçe uzun dönemde gelir artışı mutluluk artışına neden olmamaktadır.
Ülkeler arasındaki verileri inceleyen başka bir araştırmada ise zengin olan ülkelerin genel olarak daha mutlu olduğu sonucuna varılsa da Mısır, Küba gibi kişi başı GSMH büyüklüğü düşük olan ülkelerde de mutluluk oranlarının zengin olan ülkelerinkine yaklaştığı gözlemlenmiştir. Buna göre kişi başına düşen GSMH 2.790 $ olan ABD’de ortalama mutluluk seviyesi 6,6 iken, kişi başı GSMH 516 $ olan Küba’da mutluluk seviyesi 6,4 ; kişi başı GSMH 225 $ olan Mısır’da ise mutluluk seviyesinin 5,5 olduğu tespit edilmiştir. Ülkeler arasındaki kişi başı GSMH farklılıklarına rağmen yakın olan mutluluk göstergelerinde ise kültürün etkisinin olduğu tahmin edilmektedir.
Sonuç olarak para, mutluluk üzerinde olumlu etki yaratmasına karşın, İngiliz İktisatçı Richard Layard’ın dediği gibi “Para insanların mutluluğunu etkileyen tek faktör değildir.” (Money is not the only thing affecting people’s happiness.)

* Blackhurst,C., İndependent,http://www.independent.co.uk/news/people/profiles/richard-layard-money-is-not-the-only-thing-affecting-people-s-happiness-9603424.html
Conway, E., “Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Ekonomi Fikri”, Domingo Yayınları, 2015.
Çirkin, Z., Göksel, T., “Mutluluk ve Gelir”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 2016.
Doden, A., “Bhutan’s Balancing Act”, https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/editors/1/bhutansbalancingact/index.html
Uludağ, O., “Mutluluk Ülkesi Bhutan”, Magma Dergisi, http://www.magmadergisi.com/gezi/mutluluk-ulkesi-bhutan

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Xturk Teması. Tasarım ve Programlama: Moradam